Jägarna

Scouthistoria

Hur allting startade

År 1907 samlade Robert Baden-Powell (B-P) 21 pojkar till ett läger på Brownsea Island, utanför London. Det var upptakten till scoutrörelsen, som idag har över 38 miljoner medlemmar i 200 länder.

Robert Baden Powell föddes 1857 i England. I skolan utmärkte sig han sig inte som något lärdomsljus, han var mer praktiskt lagd och framförallt tyckte Baden-Powell om att måla, sjunga och spela. Familjen blev tidigt faderlös och äldste sonen Robert tog hand om sina syskon på ett ovanligt sätt. De var ständigt ute på friluftsäventyr. De skaffade en båt och seglade i engelska kanalen. På sommaren fotvandrade de i bergen. B-P lärde sig att klara sig i naturen under svåra förhållanden och att allas arbetsinsats var viktig för gruppen. Efter att ha misslyckats med att komma in på college sökte han till armén, och blev snabbt utskickad till att tjänstgöra i de engelska kolonierna, bland annat i Afrika. Den del av det militära livet som tilltalade B-P mest var spaning och rekognoscering, "scouting". När han utbildade unga pojkar i spaningstjänst använde han patrullsystemet som metod.

När Robert Baden-Powell återvände till England 1903 märkte han den håglöshet som fanns bland barn och ungdomar framförallt i städerna. Han fick då idén att dela med sig av sina erfarenheter. Genom att lära unga människor att klara sig i naturen, ta ansvar för sig själva och ha roligt tillsammans ville han skapa en meningsfull fritid för dem.
   1907 skrev Baden Powell boken "Scouting for boys". Redan två år efter det första lägret samlades 11 000 scouter till en manifestation i London. B-Ps idéer hade uppenbarligen slagit väl ut.
   Samma år, 1909, dök också de första flickorna upp. Han lade ansvaret för flickscouterna "the guides", på sin syster Agnes. Olave Baden Powell (B-Ps fru) övertog ansvaret för flickscoutorganisationen 1918.

Robert Baden-Powell adlades 1921 och fick 1929 titeln Lord Baden-Powell of Gilwell. Familjen flyttade 1938 till Kenya och där begravdes också B-P 1941 och Olave 1977.

Scouting i Sverige

1908 kom boken "Scouting for boys" till Sverige. Ett år senare företog gymnastikläraren och kapten Ebbe Liberath en båtresa i skärgården. I salongen fann han en kvarglömd bok. Det var "Scouting för boys" och den kom att göra stort intryck på honom. Han beslutade sig för att starta scoutverksamhet i hemstaden Göteborg och översatte samtidigt boken till svenska.

Liksom i England gick det undan här hemma. Scoutpatruller växte upp runtom i landet och 1911 började scoutverksamhet för flickor vid Wallinska skolan i Stockholm.

För att ge ungdomen scouting efter BP:s idéer var det nödvändigt att bilda en riksorganisation och 1911 gick en kallelse till alla kända pojkscoutgrupper i landet. 38 grupper hörsammade kallelsen och var representerade vid det konstituerande sammanträdet som hölls i januari 1912 i Stockholm. Sveriges Scoutförbund bildades. I mars 1913 var det dags att bilda Sveriges Flickors Scoutförbund. De två förbunden levde sedan sida vid sida tills 1960. Den 13 november 1960 inleddes två förbundsstämmor, flickorna för sig och pojkarna for sig. Vid röstningen om sammanslagningen angavs 654 röster för och 54 mot. Det nya förbundet såg därmed dagens ljus. På eftermiddagen hölls ett gemensamt möte med mellan 3000 till 4000 ledare.

Genom åren har flera scoutförbund bildats i Sverige och vid några tillfällen har också olika scoutförbund slagits samman. Vid ett flertal tillfällen har man försökt att föra samman alla scoutförbund till ett enda. Det har dock misslyckats. En viktig anledning är att i några förbund är scoutverksamheten en del av den totala verksamheten i moderorganisationen. Scoutverksamheten får då den profil som moderorganisationen har, som t ex Ungdomens nykterhetsförbund.

Så snart flera scoutförbund inom pojk- respektive flickverksamheten uppstod i Sverige blev det aktuellt att bilda ett samarbetsorgan. Det gemensamma namnet för all svensk scouting är nu Svenska scoutunionen med Svenska Scoutrådet som verkställande organ. Men scoutverksamheten i de allra flesta länderna i världen är fortfarande strikt uppdelad i flick- och pojkförbund. Sverige har en helt integrerad verksamhet och intar en unik ställning, som delas av endast ett fåtal länder.

I Sverige idag finns det fem scoutförbund, Svenska Scoutförbundet, Nykterhetens scoutförbund, KFUK-KFUMs scoutförbund, FA Scout (Frälsningsarmén) och SMUs scoutverksamhet (Svenska Missionskyrkans ungdom). Förbunden är alla medlemmar i Svenska Scoutrådet som är medlem i scouternas internationella organisationer WOSM och WAGGGS.

Källor:

Svenska Scoutförbundet
Kortedala scoutkår
Scout.se
Morarps scoutkår