Jägarna

Instruktioner fr avdelningen

 

I1:
INSTRUKTION - Scoutdräkten
bilaga Kårhandboken 2006
bilaga Scoutdräkten

I2:
SÄKERHETSINSTRUKTION
bilaga Scout Säkert
bilaga Intyg simkunnighet (avdelningens intyg)

I3:
MÄRKESINSTRUKTION
bilaga Kriterier för knivmärket (knivbevis)
bilaga basmärken- checklista