Jägarna

Avdelningsrop Jgarna

Tutar i lurLedare 
Jägarens horn
Alla
Toner i dur
Ledare
Fram på sin stig
Alla
Jägare vig
Alla
Smyger i natten
Alla
Ror över vatten
Alla
Skymtar i snåren
Mård
Pilar på marken
Vessla
Trummar på barken Uggla
Fart mellan träden
Ekorre
Det är vi
Alla
Fart och pli
Alla

JÄGARNA! JÄGARNA! JÄGARNA!

 

Jägare