Jägarna

Detta skall patrullen ha med sig p hajk

(Pdf för utskrift)

 

Utrustning som skall medföras vid hajk och prick.

Grundutrustning:
Yxa
Såg
Stekpanna
Stor kastrull m. lock
Liten kastrull m. lock
Diskborste
Diskmedel
Svinto
Sjukvårdskudde
Lykta m. extra veke
Säkerhetsflaska m. lampolja

Extra utrustning: Delas ut efter behov av Ledarstaben
Vindskydd med tillbehör
Trangiakök med tillbehör
Säkerhetsflaska m. sprit

Övrig utrustning:
Vattenflaskor (t ex 1,5 L PET-flaska eller motsv.) medtages efter behov

VÅRD AV PATRULLUTRUSTNING
Det är av högsta vikt att patrullens material vårdas väl för att de skall hålla längre och fungera väl när de används. För detta behövs att var och en i patrullen tar ett ansvar för patrullens vård av den gemensamma utrustningen. Den som är ytterst ansvarig är givetvis patrulledaren (PL) men detta innebär inte att hon eller han själv skall vårda all utrustning.

Yxa, såg: Här är det viktigt att yxans huvud och egg är i god kondition, liksom yxskaftet. En yxa skall slipas regelbundet för att bibehålla sin skärpa. Att grovslipa en yxa är dock inget som den enskilda scouten skall göra utan detta ska överlämnas till någon vuxen. Däremot kan eggen slipas med hjälp av en grov slipsten som är
avsedd för yxor. Det är viktigt att man noggrant besiktar yxans huvud så att denna sitter fast ordentligt i skaftet. Annars är risken att huvudet kan lossna när
man använder yxan. Yxskaftet skall vara helt och utan sprickor. Om huvudet är löst eller att skaftet är allvarligt skadat så skall detta anmälas till avdelningsledare.

Stekpanna, stor resp. liten kastrull m. lock: Stekpannan är av äldre modell och av sk. gjutjärnsmodell, vilket gör att den inte skall diskas med diskmedel utom då den är grovt smutsig. En gjutjärnsstekpanna fungerar bäst när den har ”stekts” in. Enklast diskas en stekpanna med lite varmt vatten och en diskborste samt torkas ur med papper. Om nödvändigt skall man också skrapa ur eventuella rester innan. Om den är grovt smutsig kan man tillsätta lite diskmedel i det varma vattnet. Kastrullerna diskas med diskmedel och vatten. Vid slutvård (efter hajken eller pricken) skall den utvändigt rengöras med svinto. En kastrull skall vara exemplariskt ren innan den återlämnas till patrullkistan. Inspektion av diskningen kommer att göras av PL och avdelningsledare.

Sjukvårdskudde: Sjukvårdskuddens innehåll beskrivs i dokumentet ”Innehållsförteckning sjukvårdskudde/Patrull”. I övrigt skall sjukvårdskudden, snarast efter att innehållet har används på något sätt, kompletteras i enlighet med innehållsförteckningen.

Lykta: Lyktan består av lyktram, lyktglas, vekhållare, veke samt lyktlock. En lykta fylls på med särskild lyktolja som lämnas ut av avdelningsledare. Innan användning skall vekens längd kontrolleras. Detta görs enklast genom att vekhållaren försiktigt skruvas loss ur lyktramen och lyftes ur. Efter användningen, vid slutvården, skall lyktglaset tagas ur sin hållare för att diskas. Detta göra på enklaste sätt och på ett sätt som inte repar glaset. En lykta bör alltid förvaras och transporteras i en upprätt position. Annars är risken för att den läcker mycket stor.

Vindskydd med tillbehör: Vindskyddet skall vara rentorkat och utan smuts vid inlämning till förrådet. Därtill skall samtliga utlämnade pinnar återlämnas. Om någon har försvunnit eller att duken på något sätt har gått sönder så skall detta anmälas till avdelningsledare.

Trangia: Trangia består av 2 st kittlar (1,75 och 1,5 liter), 1 st stekpanna (22 cm Ø), 2 st vindskydd (övre och undre), 1 st spritbrännare, 1 st tång och 1 st rem. Den ljudlösa brännaren har en enkel konstruktion som gör att den alltid fungerar och inte går sönder. Oavsett väder, vind och årstid är den lätt att tända. Ett tips är att först tända brännaren och därefter ställa det övre vindskyddet på plats. En varm brännare får aldrig fyllas på, brännaren skall kunna hållas i handen innan den kan fyllas på. Vid slutvård skall brännaren vara tom, kittlar och stekpanna skall diskas och rengöras med svinto vid behov. Vindskydd rengöres efter behov. Brännare med sparring skall förvaras i plastpåse.