Jägarna

Vad g�r vi egentligen p� patrullscout?

Kaffepanna

Ja vad gör vi egentligen på p-scout? På p-scout är man i tre år, oftast i åldern 12-14. Här får ni chansen att utveckla er inom scoutings sju områden, som också kallas scoutmetoden. Vi lägger dock tyngdpunkten på tre av dessa. Den första är patrullmetoden som innebär att ni i patruller om sex till sju scouter löser uppgifter av varierande svårighetsgrader. Den andra är learning by doing som i sin tur innebär att man lär sig saker genom att själv få prova på och den sista är scoutideologi. Vad betyder egentligen scouting och hur vill jag bedriva scouting är några av frågorna som vi tillsammans ska försöka få svar på under de tre åren.

Vår tanke med dessa tre år att du som scout ska kunna för varje år ta mer ansvar och på det tredje året kunna vara patrulledare (PL) eller vice patrulledare (vPL). Vi vill också att man ska ha fått uppleva storslagen natur och även etablera en grundläggande kontakt med internationell scouting och samhällsengagemang (fjärde och femte området). I övrigt är stödjande och lyssnande ledarskap samt scoutlagen och ceremonier en naturlig del av verksamheten (sjätte och sjunde området).

Vi, i ledarstaben och patrullen Ugglan, hoppas och tror att du vill börja i avdelningen Jägarna i Johannebergs scoutkår, och att ni kommer att trivas och känna att ni kan utvecklas. Vi har alla varit förstaårs-patrullscouter och vet hur det är att vara yngst och ny.

Välkomna!

Ledarstaben/ Uggla