Jägarna

Scoutlagen

1. En scout söker sin tro och respekterar andras*
2. En scout är ärlig och pålitlig
3. En scout är vänlig och hjälpsam
4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
5. En scout möter svårigheter med gott humör
6. En scout lär känna och vårdar naturen
7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet

"Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen"

Scoutbönen

Käre Fader i din himmel
Du som alltid hjälper mig
Vart jag går i världens vimmel
Hör min bön som söker Dig
Hjälp mig leva Dig till ära
Hedra Sverige, mor och far
Min och andras bördor bära
Hjälp mig lyda scouters lag.
Amen.

Scoutsången

1. Vi äro svenska scouter vi
och löftet som blev givet
en vårdag brusande och fri
står på vår panna skrivet.
För Gud för, kung och fosterland
var än i livet ställer
var redo när det gäller
med hjärta, håg och hand.

4. Var redo hör den stormens il
som genom världen skrider.
Håll spänd din sträng, håll blank din pil
nu är det knoppningstider.
Nu knyta vi vårt syskonband
i kärlek och i gamman.
Nu smidar vi det samman
kring hela Sveriges land.

Normalt sjungs endast vers 1 & 4.
Här nedan finns även vers 2 & 3 för den som är intresserad.

2. Vår lag är allvar, lust och fröjd
att hjälpa och att stöda.
Så lyft i sång mot himlens höjd
vår plikt ach kära möda.
Drag ut från självets trånga vrå
till skogens vida salar,
till svenska berg och dalar,
där friska vindar gå.

3. Vi äro svenska scouter vi.
Vi lystra och vi spana,
på myrans spår och falkens skri,
på allt vi se och ana.
Det svaga giver vi vårt mod,
det tunga underlätta.
Det goda och det rätta,
vi offra glatt vårt mod.